dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1554

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1554

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře. Za tím účelem mu zákon přiznává všechna práva potřebná k splnění jeho úkolů, včetně práva před soudem hájit platnost závěti, namítat nezpůsobilost dědice nebo odkazovníka a všeobecně dbát o splnění zůstavitelových pokynů.

Při založení nadace pořízením pro případ smrti podle § 311 NOZ musí vykonavatel závěti zařídit i veškeré související záležitosti.

K odst. 2

Nepovolal-li zůstavitel správce pozůstalosti, náleží vykonavateli závěti také správa pozůstalosti ve smyslu péče o jmění (majetková správa) až do potvrzení nabytí dědictví dědicům soudem (§ 1677 NOZ), dokud soud nerozhodne o jiném opatření. Správa

Nahrávám...
Nahrávám...