dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1547

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.2.5.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1547

Mgr. Vít Šimonovský

NOZ v řadě případů požaduje, aby závěť byla pořízena pouze ve formě veřejné listiny (například § 1493, § 1526, § 1528), respektive závěť dobrovolně pořízená veřejnou listinou poskytuje zůstaviteli celou řadu výhod (u závěti sepsané notářem formou notářského zápisu zůstává originál závěti uložen u notáře a existence závěti je elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky, vyšší důkazní síla – důkazní břemeno je na tom, kdo veřejnou listinu napadne). Za současného stavu právní úpravy bude závěť pořízená veřejnou listinou běžně učiněna notářským zápisem. NOZ však umožňuje pořídit závěť formou veřejné listiny i v případě pořízení privilegovaných závětí, kdy není možné naplnit požadavky pro notářský zápis.

K odst. 1

Pořídil-li zůstavitel podle § 1543 NOZ (závěť zaznamenaná starostou obce), § 1544 NOZ (závěť pořízená na palubě námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky nebo letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice) nebo § 1545 NOZ (vojenská závěť), vyžaduje se, aby osoba, která záznam pořídila, jej také s oběma svědky podepsala a zůstaviteli

Nahrávám...
Nahrávám...