dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1479

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1479

Mgr. Vít Šimonovský

Podle § 1479 věta první NOZ dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Dědic tedy nabývá dědictví již smrtí zůstavitele a soud dědici nabytí dědictví jen deklaratorně potvrzuje (podle § 1670 NOZ nabytí dědictví potvrzuje soud a soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno). Právní úprava NOZ (obdobně jako dosavadní ObčZ) však umožňuje dědici dědictví odmítnout (§ 1485 NOZ) s tím, že dědic, který dědictví odmítl, je nenabývá (§ 1486 NOZ).

Osoba, která je v okamžik smrti zůstavitele

Nahrávám...
Nahrávám...