dnes je 15.4.2024

Input:

Bleskově k předplaceným pohřbům

7.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

30
Bleskově k předplaceným pohřbům

ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

V České republice vzrůstá v této nelehké době pandemie koronaviru covid-19 počet pohřebních služeb a marketingových agentur, které nezvykle viditelnými a zajisté nákladnými reklamními kampaněmi nabízejí tzv. předplacený pohřeb, spočívající ve financování vlastního pohřbení, dále pomoc se závětí, zprostředkování kremace nebo srovnání cen pohřebních služeb. Předběžně sjednaný a předplacený pohřeb by měla nabízet kvalifikovaná osoba, která musí být pro vedení takovýchto konzultací dostatečně zkušená a odborně připravená. Během předběžného kontaktu je nutné objasnit, pro koho se náležitosti sjednávají; zda je klient oprávněn náležitosti sjednávat; zda jsou k dispozici nezbytné plné moci, např. nájemní smlouva k hrobu; kdo má obdržet konečnou fakturu za smuteční obřad a případný jeho přeplatek.

Evropská technická norma

Z logiky věci vyplývá, že přání a žádosti osoby, která předběžně sjednává pohřeb, musejí být zjištěny a ověřeny z hlediska proveditelnosti. Není sporu o tom, že služby, zboží, výrobky, odměny a poplatky, které jsou zahrnuty v daném typu požadovaného pohřbu, je zapotřebí v návrhu rozepsat a klientovi vysvětlit. Musejí být samozřejmě uvedeny jednoznačné údaje kontaktní osoby (osob), která má být specifikována v dohodě, a kterékoli jiné osoby, která se bude podílet na plnění dohody.

ČSN EN 15017:2020 Služby v pohřebnictví – Požadavky upravuje již od roku 2005 další podrobnosti sjednání tohoto druhu pohřbu (angl. pre-arrangements of funerals nebo pre-need funeral). Organizace a zajištění budoucího pohřbu musí být podle článku 3.9 této normy stanoveny v dohodě podle přání osoby, která pohřeb předběžně sjednává, (vypravitele vlastního pohřbu).

Odhadované náklady včetně poplatků a úhrad je třeba pokud možno přesně specifikovat, včetně nákladů na najmutí pohřební služby, na smuteční obřad, poplatků za hrob, uložení do hrobu či zpopelnění, nákladů na údržbu hrobu a náhrobku. Musejí být uvedeny účel a výhody předběžných náležitostí pohřbu. Nevyhnutelné je podrobné vysvětlení všech aspektů dohody a všech možností financování. Veškeré přijaté peněžní částky se musejí uložit do úročeného a nezávislého fondu. Je nezbytné tuto peněžní částku oddělit od aktiv pohřební služby. Smluvní strana musí být informována o managementu aktiv a ochraně aktiv provozovatelem pohřební služby nebo organizací pro předběžné sjednávání pohřbů. Orgánem dozoru jsou zejména finanční úřad a Česká obchodní inspekce.

Propagace předplacených pohřbů v pandemii

Stává se, že subjekt zajišťující tzv. předplacené pohřby ve svých reklamách či na webu zjevně cílí na seniory. Jsou tyto kampaně v době epidemie covidu-19, která má na svědomí tisíce lidských životů, etické, když často malá, nově vzniklá nebo firma bez kanceláře (pouze on-line) uzavírá s těmito staršími lidmi smlouvy na zajištění pohřbu, jejichž skutečné plnění nemůže klient z logického důvodu zkontrolovat? Nabídky pohřebních služeb u nás, zejména ve velkých městech, lze nalézt na letácích či v reklamních novinách (v Praze např. Důstojné rozloučení, a. s., PalmMedia s.r.o., Elpis, s.r.o, Pegas CZ, Funebralis, s. r. o., a další), tedy nejen na jejich webových

Nahrávám...
Nahrávám...