dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1720

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8.7
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1720

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Odpovědnost zcizitele a nabyvatele za dluhy zůstavitele]

Odpovědnost zcizitele

Základní úpravu a ujednání mezi stranami by měla obsahovat smlouva, kterou mezi sebou zcizitel a nabyvatel uzavřou. Ochrana věřitelů je specifikována do té míry, aby zcizením dědického práva nedošlo ke snížení jejich míry a možnosti uspokojení. V případě, že by se nabyvatelem stala osoba se "zhoršenou" schopností plnit (např. s vlastními platnými závazky), mohlo by dojít ke smísení jejího majetku a majetku nabytého zcizením dědického práva, čímž by se pozice věřitelů při uspokojení z pozůstalosti značně zhoršila. Proto je vhodné, aby si zcizitel a nabyvatel ujednali, kdo a jak bude nahrazovat

Nahrávám...
Nahrávám...