dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1719

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8.6
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1719

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Odpovědnost zcizitele nabyvateli]

Zcizení dědictví odvážnou smlouvou

Při zcizení dědického práva tzv. odvážnou smlouvou, tj. v případě, že nabyvatel hodlá nabýt blíže neurčený okruh aktiv a pasiv, tj. dědické právo dědice, které není přesně specifikováno, se nemůže nabyvatel odvolávat na to, že dědic (zcizitel) převedl něco jiného, než přislíbil. Podstatnou poznámkou je, že dědic (zcizitel) ručí za to, že zcizuje dědické právo, tj. že má titul podle platné dědické smlouvy, závěti či ze zákona a že jeho dědický titul je v řízení nejsilnější. V případě, že tomu tak není a dědic (zcizitel) převede (zcizí) dědické právo, které nemá nebo pozbude, pak odpovídá nabyvateli za škodu.

Zcizení dědictví na

Nahrávám...
Nahrávám...