dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1716

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.8.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1716

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Rozsah nabytého dědictví, vyloučení věcí ze zcizení]

Smlouva

Základem je ujednání mezi smluvními stranami, tj. co si strany ujednají, to platí. Ujednání ve smlouvě však nesmějí být v rozporu se zákonem. Nabyvatel obdrží soubor věcí z dědictví, které mu zcizitel smlouvou přenechá, ovšem pouze z titulu dědění. Smluvní strany si mohou ujednat, že nabyvatel obdrží i to, co zcizitel nabyl z titulu přednostního odkazu či darování pro případ smrti. V tomto smyslu se uplatňuje značná smluvní volnost.

Věci

Nahrávám...
Nahrávám...