dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1713

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.7.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1713

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Závazek dědice vůči věřiteli]

Uspokojování pohledávek věřitelů

Ustanovení § 1713 pomýšlí na řešení situace, která může nastat velmi jednoduše. Dědic nabude dědictví a má za úkol uspokojit věřitele. Uspokojování pohledávek věřitele má svoje pravidla, která kopírují pravidla pro vypořádání likvidačního zůstatku.

Dědic, který nepostupuje podle jednotlivých pravidel a skupin uvedených v § 273 ZŘS, bude pravděpodobně muset (v případě, že se najde věřitel, který svoji pohledávku nepřihlásil, o kterém dědic nevěděl) odpovídat za dluhy pozůstalosti do vyšší míry, než jej omezuje výhrada soupisu (učinil-li ji).

Dědic při uspokojování věřitelů nesmí nikoho zvýhodnit oproti jinému. Stane-li se tak, nese za to odpovědnost.

Skupiny věřitelů (pohledávek)

Skupiny věřitelů (pohledávek), kteří jsou uspokojováni v rámci likvidace pozůstalosti a jejichž pořadí je třeba dodržet:

  1. pohledávky odměny notáře a náhrady nákladů notáře za úkony v řízení o pozůstalosti,
  2. náklady zůstavitelova pohřbu,
  3. pohledávky odměny a nákladů správy pozůstalosti,
  4. pohledávky výživného,
  5. ostatní pohledávky.

Dědic tedy nejprve uspokojuje pohledávky

Nahrávám...
Nahrávám...