dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1711

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.7.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1711

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Ohlášení a doložení pohledávek]

Právní jistota dědiců

Učinit výhradu soupisu je prvním, avšak nikoli jediným způsobem, jak se pokusit ochránit majetek dědice v případě, že chce být dědicem zůstavitele. Dědic smí také soudu navrhnout, aby provedl tzv. svolání věřitelů.

Důsledky konvokace věřitelů

Svolání neboli konvokace věřitelů se provádí usnesením, které se jako vyhláška vyvěsí na úřední desce soudu (elektronicky i písemně) a po dobu nejméně 30 dní na úřední desce visí. Vyhláška desátým dnem vyvěšení supluje doručení všem věřitelům. Známým věřitelům se vyhláška doručí. Ve vyhlášce se stanoví lhůta minimálně tří měsíců, ve které se věřitelé soudu nebo soudnímu komisaři mohou přihlašovat. Řádným přihlášením pohledávky se míní její oznámení, vyčíslení, doložení titulu.

Po uplynutí lhůty pro přihlašování věřitelů končí toto sub-řízení a soud – soudní komisař má k dispozici všechny přihlášené věřitele a jejich pohledávky. Práva ostatních nepřihlášených věřitelů zanikají, je-li pozůstalost přihlášenými pohledávkami vyčerpána. Soud

Nahrávám...
Nahrávám...