dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1708

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.5.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1708

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Postih mezi spoludědici]

Jediný dědic

Připadne-li pozůstalost jedinému dědici, je zřejmé, že tento dědic odpovídá za všechny dluhy pozůstalosti celým svým majetkem, nevyhradil-li si soupis. Pokud si soupis vyhradil, pak odpovídá jediný dědic za dluhy pozůstalosti do výše zděděného majetku, tj. do výše obvyklé ceny aktiv pozůstalosti.

Více dědiců

Obrátí-li se na některého z dědiců věřitel s žádostí o plnění jeho dluhu, smí u dědice, který si vyhradil soupis, žádat pouze tolik, kolik činí jeho dědický podíl. Po dědici, který si výhradu soupisu neuplatnil, smí věřitel žádat splnění celého dluhu. Dědic, který věřiteli dluh zaplatí, má právo požadovat na ostatních dědicích, aby se na placení dluhů taktéž podíleli. Dědic, který dluh zaplatil, má na ostatních dědicích právo regresu. Dědici, kteří si soupis vyhradili, budou vždy plnit jen do výše nabytého majetku.

Dědicové tedy odpovídají za dluhy

Nahrávám...
Nahrávám...