dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1703

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.5.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1703

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Práva věřitelů v průběhu řízení o pozůstalosti]

Povinnost věřitele

Teprve právní mocí usnesení v řízení o pozůstalosti (míněno konečného usnesení ve věci) je určen okruh dědiců a míra jejich odpovědnosti za dluhy pozůstalosti. Do té doby věřitelé přihlašují své pohledávky do řízení, tj. sdělují soudu – soudnímu komisaři své pohledávky, dokládají je a vyčíslují je k datu úmrtí zůstavitele.

Správce pozůstalosti či vykonavatel závěti

Věřitelé také v průběhu řízení o pozůstalosti mohou žádat zaplacení svých splatných pohledávek. V takovém případě se obracejí na správce pozůstalosti. Správce pozůstalosti, je-li ustanoven soudem či povolán zůstavitelem, si vyhodnotí každý požadavek a v rámci výkonu činnosti správce a s ohledem na péči řádného hospodáře učiní potřebné kroky. Správce pozůstalosti smí dluh zůstavitele zaplatit věřiteli, ovšem smí také plnění odmítnout. Odmítnutí plnění by mohl uplatnit v situaci, kdy nebude zcela zjištěn majetek zůstavitele ani jeho pasiva a bude důvodná obava, že by pozůstalost mohla být předlužena. Totéž platí pro vykonavatele závěti. Oba jednají v zájmu dědiců jako jejich zástupci.

Správa dědiců

V případě, že správce není ustanoven ani povolán, jsou ke správě pozůstalosti povinni dědicové, případně některý z nich, kterého k tomu ostatní dědicové pověří. Dědicové společně či pověřený dědic by se k pohledávce věřitele

Nahrávám...
Nahrávám...