dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1695

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Dohoda dědiců]

Kdy je možné dohodu uzavřít

Ustanovení § 1695 vlastně výslovně uvádí, že dědicové smějí uzavřít dohodu, která jejich požadavkům na budoucí majetkové uspořádání vyhovuje nejlépe. Možnost uzavření dědické dohody se uplatní vždy, pokud to v pořízení pro případ smrti zůstavitel výslovně umožní nebo pokud o některé části pozůstalosti nepojedná vůbec či pokud dochází k dědění ze zákona. K dohodě může dojít také tehdy, pokud zůstavitel sice pořízení pro případ smrti pořídí, ale jeho příkazy se stanou nemožnými k plnění.

Příklad

Já, níže podepsaný Jan Novák, narozený 1. 1. 1930, bytem Polní 1, Lhota, touto svojí poslední vůlí povolávám za dědice mé zbraně revolver FXC, ráže 9 mm s příslušenstvím, svoji vnučku Evu Královou, nar. 1. 1. 1015. Dále ustanovuje své potomky, tj. dceru Janu a syna Jana, dědici mého bytu tak, že dcera bude vlastníkem obývacího pokoje a vstupní haly a syn bude vlastníkem ložnice a balkonu.

Ve výše uvedeném příkladu se pořizovatel rozhodl ustanovit nezletilou vnučku dědicem zbraně, k jejímuž používání je třeba speciálního oprávnění. Je zřejmé, že vnučka se držitelem zbraně nestane. Pravděpodobně dojde ke zpeněžení zbraně, případně k jejímu znehodnocení.

Dále pořizovatel uvedl, že si přeje rozdělit svoji jednotku, byt, reálně, k čemuž také není oprávnění, neboť takové faktické rozdělení jednotky mezi vlastníky není

Nahrávám...
Nahrávám...