dnes je 21.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692

1.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1692

JUDr. Jarmila Gajdošíková

[Rozhodnutí o potvrzení o dědictví]

Jediný dědic

Vystupuje-li v řízení jediný dědic, soud mu nabytí dědictví potvrdí, není totiž žádných jiných dědiců, jejichž právo na pozůstalosti by vedle jediného dědice obstálo. Platí, že soud nemá možnost jakkoli jinak v řízení o pozůstalosti rozhodnout, a to i v případě, že jediným dědicem je stát. Vycházíme z předpokladu, že existuje pozůstalost, k ní jediný dědic, proto je potřeba potvrdit nabytí pozůstalosti dědici.

Informace o tom, zda si dědic vyhradil soupis či nikoli a zda byl soupis nahrazen prohlášením, k němuž dal soud souhlas, jsou velmi zásadní pro případné zůstavitelovy věřitele, proto je uvádíme buďto u specifikace dědice, nebo ve výroku. Jedná se o velmi podstatnou informaci, která by měla být zřejmá při prvním nahlédnutí do usnesení.

Několik dědiců

Zanechal-li zůstavitel více dědiců a tito po poučení dědictví neodmítli, pak se otevírá prostor pro případnou dědickou dohodu, pro námitky započtení apod. Dědická dohoda je souhlasné jednání dědiců o tom, jak by si pozůstalost chtěli rozdělit. Navrženou dědickou dohodu soud schválí, neodporuje-li zákonu, dobrým mravům či zájmům osob pod zvláštní ochranou a taktéž neodporuje-li pokynům zůstavitele či zájmům věřitelů zůstavitele, kteří včas a řádně své pohledávky přihlásili. Pokyn zůstavitele může být dán v pořízení pro případ smrti či jiným způsobem, například pokynem, poznámkami apod. Pokud by zůstavitelovo pořízení pro případ smrti stanovilo rozdělení pozůstalosti dědicům nějakým způsobem a současně by zůstavitel neuvedl, že se dědicové smějí dohodnout i jinak, museli by dědicové vůli zůstavitele dodržet přesně podle jeho nařízení. Pak by soud potvrdil nabytí dědictví více dědicům podle jejich dědických podílů.

Pokud zůstavitel žádný pokyn nezanechá, rozdělí si dědici pozůstalost a výše jejich dědických podílů odpovídá výši obvyklé ceny toho, co každý z nich jednotlivě z pozůstalosti nabude. Tyto podíly soud vypočte.

Je-li vznesena námitka započtení, je řádně doložena a uplatněna, pak se výše dědického podílu daného dědicem změní s ohledem na námitku započtení. Je-li započtení uplatněno, zmenší se podíl dědice, který od zůstavitele za jeho života obdržel "neobvyklý dar", resp. dar

Nahrávám...
Nahrávám...