dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1684

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.2.3.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1684

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit jmění v rámci pozůstalosti a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Soupis pozůstalosti se provádí nejen v souvislosti s institutem výhrady soupisu, poskytujícím ochranu dědicům i věřitelům, ale i z dalších důvodů specifikovaných v § 1685 NOZ.

K odst. 2

Soupisu pozůstalosti mohou být přítomni a vznášet dotazy a činit připomínky osoby, k jejichž ochraně (jejich práv a zájmů) tento soupis slouží. Konkrétně se jedná o:

Nahrávám...
Nahrávám...