dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1674

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.1.5.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1674

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

NOZ oproti původnímu ObčZ posílil právní pozici věřitelů v tom, že obecně v rámci dědění dochází k přechodu povinnosti k úhradě dluhů v plném rozsahu. Dědic tak v principu musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, tedy i ze svého výlučného majetku.

Zákon však současně dědicům poskytuje ochranu, prostřednictvím které dědic není povinen uhradit dluhy zůstavitele nad rozsah nabytého majetku. Dědic má možnost ohraničit rozsah povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti (§ 1684 a násl. NOZ). Dědic má vždy právo vyhradit si soupis pozůstalosti – zůstavitel nemůže dědici toto právo odejmout; vzdají-li se tohoto práva strany dědické smlouvy, nepřihlíží se k tomu. Jestliže si dědic vyhradil soupis pozůstalosti, bude stále povinen k úhradě zůstavitelových dluhů, ne však v plné výši, ale pouze do výše získaného dědictví.

Jestliže však dědic úmyslně neuvede do soupisu pozůstalosti některé předměty a věřiteli se podaří prokázat, že jsou součástí pozůstalosti, přestane pro dědice platit ochrana, kterou mu zabezpečovalo provedení soupisu pozůstalosti, a bude povinen uhradit dluhy v plné výši. Podobně ujmou-li se dědici plné správy pozůstalosti, aniž jsou k tomu oprávněni, nemohou se dovolávat

Nahrávám...
Nahrávám...