dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1671

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.7.1.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1671

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Matriční úřad oznamuje pozůstalostnímu soudu úmrtí, k němuž došlo v jeho obvodu. Soud pak zahájí pozůstalostní řízení s těmi, o nichž lze mít za to, že jsou dědici. Neuplatnil-li dědic dědické právo před soudem ve lhůtě, kterou mu soud stanovil, nezaniká dědici dědické právo, avšak při projednání pozůstalosti se k němu nepřihlíží.

Obdobně nezaniká dědické právo neznámého dědice nebo dědice neznámého pobytu, který byl o svém právu

Nahrávám...
Nahrávám...