dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1663

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5.4.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1663

Mgr. Silvie Koubíková

Posloupností dědiců podle pořízení pro případ smrti jsou určeny dědické podíly připadnuvší dědicům na základě zůstavitelovy závěti, na základě dědické smlouvy či z titulu dovětku (neboli kodicilu, tj. dodatku k závěti). Zákonnou dědickou posloupností je šest zákonem definovaných dědických tříd. Zatímco započtení na povinný díl nepominutelného dědice bude legitimní ve všech případech a NOZ proto v ustanoveních § 1660 až § 1661 vymezuje bližší podmínky kolace na povinný díl, při posloupnosti dědiců podle pořízení pro případ smrti a při posloupnosti zákonné je započtení přípustné jen na základě příkazu zůstavitele. V úvahu se tedy bere hledisko autonomie zůstavitelovy vůle. S výjimkou práva nepominutelných dědiců na povinný díl může zůstavitel o osudu své pozůstalosti rozhodnout de

Nahrávám...
Nahrávám...