dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1661

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.5.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1661

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

Ustanovení § 1660 hovoří o tom, že na povinný díl nepominutelného dědice je třeba započíst dary, které dědic v rozhodné době od zůstavitele obdržel. Komentované ustanovení toto pravidlo doplňuje, když platí, že započíst je třeba také to, co zůstavitel nepominutelnému dědici bezplatně poskytnul tzv. do života, tedy čím dědici přispěl na založení jeho samostatné domácnosti, na založení jeho manželského či partnerského soužití, na nástup do zaměstnání či na zahájení podnikatelské činnosti. Vůči povinnému dílu zletilého potomka se navíc započte i to, co zůstavitel použil na úhradu dluhů tohoto potomka.

Na rozdíl od ustanovení § 1660 odst. 2 zde platí, že se automaticky zohledňují všechna darování bez ohledu na dobu, kdy byla uskutečněna, tedy i darování starší tří let před smrtí zůstavitele. Zůstavitel však může vyjádřit vůli, že se mají zohlednit pouze darování uskutečněná v době tří let před smrtí zůstavitele. Přestože gramatický výklad tomu příliš nenasvědčuje, je třeba toto ustanovení interpretovat stejně jako ustanovení § 1660 odst. 2, tedy

Nahrávám...
Nahrávám...