dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1653

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.3.4
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1653

Mgr. Silvie Koubíková

Nepominutelný dědic má nárok na povinný díl z pozůstalosti. Právo na povinný díl však není právem na část pozůstalosti, jedná se o právo na peněžité plnění vůči dědicům a odkazovníkům rovnající se hodnotě povinného dílu. Byl-li tedy nepominutelný dědic ve svém právu na povinný díl zkrácen či zcela opominut (tj. zůstavitel záměrně či omylem pozůstalost rozdělil mezi jiné osoby), vzniká mu pohledávka za dědici a odkazovníky. Nepominutelný dědic v tomto případě tedy není vlastně dědicem v pravém slova smyslu, tj.

Nahrávám...
Nahrávám...