dnes je 23.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1647

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.5.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1647

Mgr. Silvie Koubíková

NOZ v tomto ustanovení přichází se zcela novým důvodem vydědění – zadluženost nepominutelného dědice či jeho marnotratnost, které dosahují takového rozsahu, že je obava, že se pro potomky nepominutelného dědice povinný díl nezachová. Jelikož k tomuto novému důvodu vydědění není doposud dostupná žádná judikatura, není zřejmé, jak přesně se budou pojmy "zadluženost“ či "marnotratnost“ vykládat. Je však zjevné, že stejně jako u ostatních skutkových podstat vydědění bude nutno zkoumat konkrétní okolnosti na straně zůstavitele i dědice, stejně tak jako například vztah mezi výší dluhů a velikostí povinného dílu. Pokud by například nepominutelný dědic byl skutečně výrazněji zadlužen, ale výše dluhů by povinný díl významně neohrožovala, jistě by tento důvod vydědění naplněn nebyl, neboť je legitimní, aby z určité části svého dědického podílu dědic své dluhy uhradil.

Tento důvod vydědění není uveden mezi zbylými skutkovými podstatami v ustanovení § 1646 odst. 1, 2

Nahrávám...
Nahrávám...