dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1637 - Třetí třída dědiců

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.4.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1637 - Třetí třída dědiců

Mgr. Silvie Koubíková

K odst. 1

Pokud nedojde k dědění podle první ani druhé dědické třídy, povolává zákon coby dědice třetí třídy zůstavitelovy bratry a sestry a spolužijící osoby (k vymezení pojmu spolužijící osoby viz komentář k ust. § 1636 odst. 1). Není rozhodné, zda se jedná o zůstavitelova sourozence polorodého či plnorodého, oba mají nárok na stejný dědický podíl. Zákonní dědici třetí dědické třídy si pozůstalost dělí rovným dílem. Všichni tito dědici jsou také způsobilí být jediným dědicem veškeré pozůstalosti.

K odst. 2

Pokud zůstavitelovy sestry ani bratři nedědí, uplatní se tzv. právo

Nahrávám...
Nahrávám...