dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1628

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.3.9.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1628

Mgr. Vít Šimonovský

Nemůže-li odkazovník přijmout odkaz nebo odmítne-li jej, potom se odkaz takzvaně uvolní.

K odst. 1

V prvním případě připadne odkaz náhradníkovi. To platí za situace, že tento stav zůstavitel předvídal a v pořízení pro případ smrti určil náhradníka (§ 1601 NOZ).

V druhém případě – je-li celým odkazem pamatováno na několik osob buď bez určení podílů, anebo zůstavitel použil všeobecný výraz znamenající rovné podělení, přibude uvolněný podíl poměrně ostatním podílníkům.

K odst. 2

Je-li odkazovníku zůstaven určitý podíl na věci,

Nahrávám...
Nahrávám...