dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1621

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.3.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1621

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Odkázanou věc nabývá odkazovník způsobem, jakým se nabývá vlastnické právo. V případě věcí zapisovaných do veřejného seznamu se tak zapíše vlastnictví odkazovníka k odkázané věci do příslušného veřejného seznamu (např. katastr nemovitostí, plavební rejstřík, letecký rejstřík atd.).

K odst. 2

Dospěje-li právo na odkaz, může se odkazovník domáhat vydání odkázané věci. Osoba obtížená odkazem (dědic, případně odkazovník) má povinnost vydat odkazovníku to, k čemu již vlastnické právo nabyl na základě vlastnického titulu – pořízení pro případ smrti. Ve většině případů k tomu dojde fyzickým vydáním věci. Zapisuje-li se však odkázaná věc do veřejného seznamu, nahradí vydání věci prohlášení vykonavatele závěti (je-li ustanoven), jinak osoby obtížené odkazem, s úředně

Nahrávám...
Nahrávám...