dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1599 - Pododkaz

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1.2.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1599 - Pododkaz

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Odkazem lze obtížit jen toho, kdo má z pozůstalosti prospěch, což je dědic nebo odkazovník. Je-li odkazem obtížen odkazovník, jedná se o institut dalšího odkazu – pododkaz. Ten, kdo má z dalšího odkazu prospěch, je pododkazovník.

Příklad


Pan Petr Novák se rozhodl pro případ své smrti sepsat závěť. O svém majetku rozhodl mimo jiné tak, že povolaným dědicům nařídil vydat cennou starožitnou komodu v bytě Petra Nováka jako odkaz Janě Staré. Současně Janě Staré nařídil, aby prominula dluh Jiřině Zelené, který Jiřina Zelená měla vůči Janě Staré.
V případě, že mezi

Nahrávám...
Nahrávám...