dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1598

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.3.1.2.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1598

Mgr. Vít Šimonovský

[Hranice zatížení odkazem]

Každému z dědiců musí zůstat z hodnoty dědictví alespoň čtvrtina odkazy nezatížená; zatíží-li zůstavitel dědice více, má dědic právo na poměrné zkrácení odkazu. Jestliže zůstavitel prostřednictvím odkazů překročí tuto hranici, nejsou odkazy v tomto rozsahu neplatné. Dědic či dědicové však mají právo, aby tyto odkazy byly příslušným poměrem pokráceny. Pro účely posouzení, zda došlo či nedošlo k překročení hranice, se započítává hodnota všech odkazů – těch, které jsou vydávány z pozůstalosti, i z dalších zdrojů (z majetku dědice).

Příklad


Pan Petr Novák ustanovil v závěti svým dědicem přítele Jiřího Novotného; celá pozůstalost zahrnovala pouze 400.000 Kč a několik bezcenných věcí. Dalším dvěma kamarádům však odkázal jako odkaz každému dvě stě tisíc korun. Na Jiřího Novotného by tak nezbylo z dědictví fakticky nic – za této situace má právo uplatnit poměrné zkrácení odkazu. V rámci poměrného zkrácení odkazu by Jiří Novotný získal ještě 50 tisíc korun od každého z odkazovníků.
Tato ochrana dědiců před zkrácením jejich dědictví odkazy nad stanovenou míru se uplatňuje u "normálních“ dědiců.

U nepominutelných dědiců (§ 1642 NOZ) se tato ochrana uplatňuje intenzivněji, respektive jinými ustanoveními NOZ.

Nahrávám...
Nahrávám...