dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1579

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.4.3.3
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1579

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Byla-li závěť pořízena ve formě veřejné listiny (za současné právní situace nejčastěji ve formě notářského zápisu), má zůstavitel právo požadovat kdykoliv, aby mu závěť byla vydána. U závěti sepsané notářem formou notářského zápisu totiž zůstává originál závěti uložen u notáře a existence závěti je elektronicky evidovaná v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Závěť lze vydat

Nahrávám...
Nahrávám...