dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1569

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.3.8.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1569

Mgr. Vít Šimonovský

Příkaz

Zůstavitel může v závěti dědici (či odkazovníku) nařídit, aby se zanechaným majetkem či s jeho částí určitým způsobem nakládal nebo aby něco vykonal či něco opominul. Příkaz dědici či odkazovníku, aby vydal třetí osobě věc, je však odkazem ve smyslu § 1594 a násl. NOZ.

K odst. 1

Zůstaví-li zůstavitel někomu něco s připojením příkazu, posuzuje se příkaz jako rozvazovací podmínka, takže se zůstavení práva zmaří, nebude-li příkaz proveden, ledaže zůstavitel projeví jinou vůli. Tedy stanoví-li například zůstavitel ustanovenému dědici příkaz, že musí každoročně obdarovat předem určenou částkou základní školu, kterou navštěvoval, poruší-li dědic v jednom roce tento příkaz, dojde k naplnění rozvazovací podmínky a původně ustanovený dědic ztrácí právo na dědictví.

K tomu nedojde, jestliže zůstavitel projevil jinou vůli, například, že opomenutí splnění této povinnost v jednom roce nepovažuje za porušení příkazu. Zůstavitel může také sám stanovit, jaké

Nahrávám...
Nahrávám...