dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1539

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.2.4.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1539

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Povinnost účasti svědků při pořizování závěti je stanovena například u závěti, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou (§ 1534 NOZ) či závěti pořízené osobou nevidomou nebo osobou se smyslovým postižením (§ 1535 NOZ).

Právní úprava požadavků NOZ v souvislosti se svědky vychází z úpravy § 476e a § 476f ObčZ s tím, že je v NOZ doplněna a rozvedena.

Svědci se zúčastní pořizování závěti takovým způsobem, aby mohli potvrdit rozhodující skutečnost, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. Svědek se podepíše na listinu obsahující závěť; k podpisu zpravidla připojí doložku poukazující na jeho vlastnost jako svědka a údaje, podle nichž ho lze zjistit.

Svědci závěti, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou (alografní závěti), nemusejí znát obsah závěti – účelem jejich účasti není kontrola obsahu závěti, ale v tom, že zůstavitel a pořizovatel jsou jedna a táž osoba. Zůstavitel v případě alografní

Nahrávám...
Nahrávám...