dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1511

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.8.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1511

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Nabude-li povolaný dědic dědictví, náhradnictví zanikne. Ustanovení § 1511 se vztahuje k obecnému náhradnictví (viz komentář k náhradnictví v § 1507).

K odst. 2

Náhradnictví, které zůstavitel zřídil svému dítěti v době, kdy nemělo potomky, zanikne, zanechá-li toto dítě potomky způsobilé dědit. To platí i tehdy, zřídí-li zůstavitel náhradnictví jinému svému potomku v době, kdy ten potomky nemá.

Pravidlo uvedené v druhém odstavci vychází z

Nahrávám...
Nahrávám...