dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1507

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.8.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1507

Mgr. Vít Šimonovský

Náhradnictví – substituce

NOZ v souvislosti s děděním podle závěti upravuje, kdo získá uvolněný podíl závětního dědice (§ 1504 NOZ a násl.). Jestliže zůstavitel pro případ, že závětní dědic dědické právo nenabude, nechce akceptovat zákonná pravidla upravující, kdo nastupuje do dědických práv ustaveného závětního dědice, který dědické právo nenabude, může využít takzvané náhradnictví podle ustanovení § 1507 NOZ a násl.

Toto náhradnictví může být takzvaně obecné nebo svěřenské.

V rámci náhradnictví obecného se určuje, kdo bude dědicem, jestliže se povolaný dědic nedožije zůstavitelovy smrti (§ 1479 NOZ) nebo se jí dožije, ale nebude dědit z důvodu nezpůsobilosti (§ 1481 a násl. NOZ) anebo dědictví odmítne (§ 1485 a násl. NOZ).

Svěřenské nástupnictví (§ 1512 a násl. NOZ) zavazuje dědice, který dědictví přijal, přenechat pozůstalost

Nahrávám...
Nahrávám...