dnes je 17.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1500

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.6.2
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1500

Mgr. Vít Šimonovský

K odst. 1

Povolání více dědiců – bez určení dědických podílů

Je-li povoláno několik dědiců a podíly nejsou určeny, mají právo na pozůstalost rovným dílem. Celá pozůstalost tak bude ve prospěch závětních dědiců zcela vyčerpána.

K odst. 2

Povolání více dědiců – s určením dědických podílů

Je-li povoláno několik dědiců tak, že jsou všem určeny podíly, ale pozůstalost není vyčerpána, mají právo na zbylou část pozůstalosti zákonní dědicové.

Zůstavitel tedy může několika závětním dědicům zůstavit celou pozůstalosti tak, že každému z nich vyměří konkrétní dědické podíly (které se mohou lišit či být pro všechny závětní dědice stejné).

Zůstavitel však může několika závětním dědicům zůstavit rovněž pouze část pozůstalosti tím, že každému z nich vyměří takové dědické podíly, že část pozůstalosti dědické právo závětních dědiců pokrývat nebude. V takovém případě připadne zbývající část pozůstalosti dědicům ze zákona ve smyslu úvahy, že zůstavitel víc závětním dědicům zanechat nechtěl.

Právo na zbylou (nevyčerpanou) část pozůstalosti zákonní dědicové nemají,

Nahrávám...
Nahrávám...