dnes je 22.6.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1498 - Dovětek

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.2.2.1.5
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1498 - Dovětek

Mgr. Vít Šimonovský

Dovětek (dodatek k závěti) – kodicil

Ustanovení § 1491 NOZ (pořízení pro případ smrti) mezi tato pořízení zahrnuje i institut dovětku. Dovětek však není zařazen mezi dědické tituly podle § 1476 NOZ. Důvodem je skutečnost, že dovětkem se dědici k dědictví nepovolávají. Podle důvodové zprávy k NOZ : "Pojmový rozdíl mezi dovětkem a závětí je v tom, že dovětkem nejsou samostatně povoláváni dědicové.“ Dovětek je pouhým doplněním či dodatkem k závěti (i když může existovat i sám o sobě) a není považován za samostatný dědický titul.

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz,

Nahrávám...
Nahrávám...