dnes je 15.4.2024

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1475

13.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1475

Mgr. Vít Šimonovský

Dědické právo upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby. Dědické právo v novém občanském zákoníku většinově vychází z právní úpravy dosavadního občanského zákoníku. Dosavadní koncepce dědického práva je však promítnuta do významně vyššího počtu ustanovení.

K odst. 1

Podle § 1475 odst. 1 NOZ je dědické právo právem na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní.

K odst. 2

Podle nového občanského zákoníku již nedochází k zániku subjektivních práv a povinností vázaných jen na osobu dlužníka nebo věřitele jeho smrtí. Podle § 1475 odst. 2 NOZ spadají do pozůstalosti i subjektivní práva a povinnosti zakládající se pouze na osobních poměrech zůstavitele, pokud byly jako dluh uznány nebo jako pohledávka

Nahrávám...
Nahrávám...